آرمان سپهر
فارسی | English

آرمان سپهر

آرمان سپهر

صفحه شخصی آرمان سپهر

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

تماس:

تحصیلات

علاقه مندی پژوهشی

سوابق تدریس

تجربیات کاری

جوایز و افتخارات