سال نو، حال نو

ما همواره میخواهیم باورها و رفتارهای خود را سالانه ارتقا دهیم، رفتارهای خوب خود را بیشتر و باورهای نادرست خود را حذف کنیم. این آرزو سالیانه همه ما است. اما با «حول حالنا»ی خالی کار به سامان نمی‌رسد!

به خواندن ادامه دهید