قوی سیاه پیرامون خود را کشف کن!

توضیح این‌که قوهای سیاه، در استرالیا کشف شدند. تا پیش از آن، هر انسان معقولی، فرض می‌کرد این تئوری که تمام قوها سفید هستند غیرقابل انکار است، اما مشاهده فقط یک قوی سیاه آن تئوری را به هوا فرستاد. هر تئوری که درباره دنیای انسانی و درباره آینده داریم در معرض آسیب‌پذیری قوی سیاه، یعنی یک رویداد غیرمنتظره است. ما درون قایق‌هایی شکننده روی امواج متلاطم نااطمینانی پارو می‌زنیم. «دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار متفاوت‌تر از دنیایی است که فکر می‌کنیم در آن زندگی می‌کنیم.»

بیایید به سال ۱۳۵۰ هجری شمسی برگردیم، زمانی که حکومت پهلوی در اوج قدرت به سر میبرد و بسیاری از مخالفین خود را سرکوب کرده بود. آیا در آن سال جنبش مدنی و انقلاب مردمی را پیش بینی میکردیم؟ آیا میتوانستیم تشکیل حکومت جمهوری و اسلامی ایران را پیش بینی کنیم؟

حال بیاییم قوهای سیاه اطراف خود را در تمام حوزه ها از تکنولوژی و اینترنت تا سیاست اقتصاد پیدا کنیم. خلاقیت را در خود زنده کنیم و بدانیم عامه مردم قوهای سیاه یا پیشامدهای با احتمال اندک را نادیده میگیرند.