این موبایل لعنتی: حکایت موبایل دستان در برابر پلاسکو سوزان

426314417_217837_11080220819810667812

خبر کوتاه این بود که ساختمان عظیم پلاسکو در خیابان های پر ترافیک جمهوری فرو ریخت! حادثه بس اسفناک و دردآور که اشک خانوارهای زیادی را در آورد و حماسه آتش نشان ها به رخ مردم کشید.

در این بار حکایتی چند ساله و نخ نما حال همه بد کرد، قابل تحمل نیست که امداد رسانی به مردمان گرفتار در آتش را بگیریم و در مقابل دوربین به دست حس خبرنگاری خودمان را ارضا کنیم.

به خواندن ادامه دهید