«چهل روز»، نه «روز چهل ام»! چرا در زیارت اربعین، پیاده روی می کنند؟

426338692_118038_17467364272639350804

اربعین یعنی «چهل روز»، نه «روز چهل ام». برای همین است که چله نشینی توصیه شده است. روز چهلم، فصل چیدن است، موسم برداشت و هنگامه نتیجه گیری. گفته اند اگر کسی چهل روزش را خدایی کند، چشمه های حکمت از درونش می جوشد، پس روز چهلم، روز جوشش است، روز خروش است و زایش.

به خواندن ادامه دهید