سخنی با مسئولین: دستتان را از «جیب مردم» در بیاورید!

متاسفانه دولت کسری بودجه دارد، این را همه میدانیم! هزینه ناکارآمدی خودروسازان، وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر بخش های دولتی نیز هرسال افزایش می یابد، این را نیز همه میدانیم! تا همین چند سال پیش مدیران از محل افزایش قیمت نفت نارکارآمدی خود را پنهان میکردند ولی شاید حالا گرفتار «نفرین نفت» شده ایم. سوال ما این است که محل تامین این کسری بودجه از کجا باید باشد؟

به خواندن ادامه دهید