شیفتگان خدمت یا قدرت؛ قانون منع به کارگیری بازنشستگان

بالاخره پس از کش و قوش های فراوان قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ارکان دولتی به تصویت مجلس رسید و چند صباحی دیگر لازم الاجرا در دولت میگردد. نکته جالب توجه دست اندازهای مختلف در مجلس و شورای نگهبان برای عدم تصویب این فانون بود. این افراد از هردو حزب اصلاح طلب و اصول گرا بودند و ناخودآگاه به یاد جمله نغز شهید بهشتی می افتم؛ “ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت”.

به خواندن ادامه دهید